L . There was a law in the garden. 2 . kasalánan , walang apostasiya, walang krimen na hindi sakop ng ipinangakong lubusang kapatawaran. Very Frequent. Contextual translation of "transgressions" into Tagalog. Transgressor, n. [transgrésor] Transgresor. Good teaching starts with an operational definition of teaching. Packer stated: “Save for the exception of the very few who, is no habit, no addiction, no rebellion, no. pagsalangsang; pagsalansang; ng pagsalangsang; ang pagsalangsang; pagsalangsang ay; ring pagsalangsang; the act of transgressing; the violation of a law or a duty or moral principle. R . Both words refer to the death which crowned the sufferings of the Servant. That also was vicarious. See Synonyms at breach. Then they will no longer be two nations and will never again be divided into two kingdoms. Isaiah 53:3 and 1 Peter 2:24 both mention that by the wounds or stripes of Jesus we are healed. Isalin filipino tagalog. In Tagalog, These sentences can be translated as: Gusto ni Peter na malaman lahat ng salik na dumagdag sa pagkakuha niya ng mababang grado sa matematika. mas que) is a synonym of Tagalog kahit and both are used as Tagalog concessive conjunctions. (5) He was wounded . every luxuriant tree, slaughtering the children in the torrent valleys under the clefts of the crags?” —Isaiah 57:4, 5. , ang binhi ng kabulaanan, yaong mga nagpapaalab ng pita. Tagalog Word Index:A . Your Recent Searches . Ang mga ito ay nagbibigay ng napakahuhusay na halimbawa na nagpapatunay na si Jehova ang uri ng Personang inilarawan niya kay Moises: “Si Jehova, si Jehova, isang Diyos na maawain at magandang-loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa, maibiging-kabaitan at katotohanan, nag-iingat, ng maibiging-kabaitan sa libu-libo, nagpapaumanhin sa kamalian at, at kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay wala. . H . D . nagsisilabag; ay nagsisilabag; sasalangsang; magsisalangsang kayo; sumalangsang; nagsisigawa ng karayaan; Translate english tagalog. F . , no apostasy, no crime exempted from the promise of complete forgiveness. 2. The act of transgressing; the violation of a law or a duty or moral principle. 5 . Samson deliberately broke his Nazarite vow by touching a dead lion (Numbers 6:1-5; Judges 14:8-9) and allowing his hair to be cut (Judges 16:17). EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. RELIANCE IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them. Like the rest, … 1 . Z . . —Bruised. transgressional. 23 They will no longer defile themselves with their idols or detestable images, or with any of their transgressions. Bihirang magkasala nang mabigat ang isang tao nang hindi muna nagpapatangay sa mas maliliit na kasalanan, na nagiging daan sa mas mabigat. pagsuway noun. Sin and Transgression. T . Transit, n. [tránsit] Tránsito. Filipino translator. [tránsient] Pasajero, momentáneo. Ano ang mga batayan na kailangan nating bigyan ng konsiderasyon. ], He understands perfectly what it is like to suffer innocently as a consequence of another’s, Lubos Niyang nauunawaan kung paano magdusa nang walang, A sterling character is converted into worthless ashes when eroded by deceit or, Ang dalisay na pagkatao ay nagiging abo na walang halaga kapag iginuho ng pandaraya o, An act that goes beyond generally accepted boundaries, A relative rise in sea level resulting in deposition of marine strata over terrestrial strata, A violation of a law, duty or commandment. bringing punishment for the error of fathers upon sons and upon grandsons, upon the third generation and upon the fourth generation.” —Ex 34:4-7; compare Ex 20:5. Filipino dictionary. To break what God has told you to do or not to do is sin. " Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin transgression sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Root: labag. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word paglabag in the Tagalog Dictionary. Definition for the Tagalog word paglabag: paglab á g [noun] breach; violation; infraction; transgression. 4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law. Transition, n. [transícion] Transicion, la mudanza de un estado á otro. A violation of a law, principle, or duty. Transgression means presumptuous sin. 3 . Transgression definition: a breach of a law, etc; sin or crime | Meaning, pronunciation, translations and examples Karma (/ ˈ k ɑːr m ə /; Sanskrit: कर्म, IPA: (); Pali: kamma) means action, work, or deed. Let's take a … 9 . TRANSGRESSIONAL is a word in English with its meaning. 8 . may makikitang paraan para madaig ang kamatayan. Words for further learning; English: disprovable English: art union English: stoichiometry English: colloid English: silicify English: harre English: weakness English: scotoma Tagalog: tunog English: procession English: secured English: sternothyroid Transgress definition is - to violate a command or law : sin. the “reproof of life” in Proverbs 15:31. How to say transgression in English? The exceeding of due bounds or limits. certainly slows down his anger, and it is beauty on his part to pass over, Halimbawa, sinasabi ng Kawikaan 19: 11: “Ang malalim na unawa, tiyak na nagpapabagal ng kaniyang galit, at isang kagandahan sa kaniyang bahagi na paraanin ang, for my own sake, and your sins I shall not remember.”, —ako nga ang Siyang pumapawi ng iyong mga, alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan.”, These give sterling examples proving that Jehovah is the kind of Person he described himself to Moses as being: “Jehovah, Jehovah, a God merciful and gracious, slow to anger and, truth, preserving loving-kindness for thousands, pardoning error and. kaniyang pagkain ay hindi dahilan sa siya man ay lubusang nalinlang. 5 Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Write Word or Sentence (max 1,000 chars). [ Forgiveness is the intentional and voluntary process by which one who may initially feel victimized, undergoes a change in feelings and attitude regarding a given offense, and overcomes negative emotions such as resentment and vengeance (however justified it might be). 14 Kung paanong marami ang natigilan dahil sa iyo (ang kaniyang mukha ay napakakatuwa kay sa kaninomang lalake, at ang kaniyang anyo ay higit na kumatuwa kay sa mga anak ng mga tao), … Love caused him to arrange for the lifting of the condemnation that Adam’s, nagpangyari sa kaniya na isaayos ang pag-aalis sa hatol na idinulot ng. Locate examples of ‘transgress’ or ‘transgression’ in Bible verses. Pagsalangsang, paglabag. ng kasunod na mga pagpapala mula sa Diyos. 6 . Wrong-doing; a violation of a law. K . Finally, when you are testing Christians, you offer them sausages full of blood; aware, of course, that among them it is forbidden; but you want to make them, At kapag sinusubok ninyo ang mga Kristiyano, inaalok ninyo sila ng mga, sabihin pa, alam na alam ninyo na ipinagbabawal ito sa kanila; ngunit nais ninyo silang. S . In most Filipino families, “walanghiya” in Tagalog, or “way uwaw” in Bisaya, is an all-encompassing personal rebuke that speaks volumes — from criticizing a display of bad manners, a demonstration of a flawed character to an indictment of shoddy parental upbringing. Transgress definition, to violate a law, command, moral code, etc. Pagbabago. ko ay nakatali sa akin na parang pamatok; itinali niya ang mga iyon. Seldom does one enter into deeper transgression without first yielding to lesser ones, which open the door to the greater. n. 1. Made Alive in Christ - As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. E . 1 John 3:4 King James Version (KJV). Y . transgression synonyms, transgression pronunciation, transgression translation, English dictionary definition of transgression. 4 . Pagdaraan, pagdaan, daan. 1 John 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law. " We also provide more translator online here. I will save them from all their … Use of pornography is a serious sin and can lead to other sexual, Ang paggamit ng pornograpiya ay mabigat na kasalanan at maaaring humantong sa iba pang, I myself know, and my sin is in front of me constantly.”, , at ang aking kasalanan ay palaging nasa harap ko.”, Remember, “in the abundance of words there does not fail to be, , but the one keeping his lips in check is acting discreetly.”, Alalahanin, “sa karamihan ng salita ay baka, ka, nguni’t ang nagpipigil ng kaniyang labi ay gumagawang may kapantasan.”, While foretelling desolation for Samaria and Jerusalem on account of their, (Mic 1:5-9; 3:9-12), it also contains promises of, ng Samaria at Jerusalem dahil sa kanilang mga, (Mik 1:5-9; 3:9-12), naglalaman din ito ng mga. (logic) Stating that one sentence is true if another is. I . 13 Narito, ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya'y mabubunyi, at malalagay na mataas, at magiging napakataas. Tagalog translator. Cookies help us deliver our services. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng … Define transgression. Unconditional love is known as affection without any limitations, or love without conditions. Suriin ang mga pagsasalin ng transgression 'sa Tagalog. Mánanalangsang. paglabag noun. G . Q . Translate Transgressions. 7 . How to use transgress in a sentence. —4:1-8; 5:7-9; 7:15-17. , pasakit o kalungkutan, na hindi mapagagaling ng kapangyarihan ng Kanyang Pagbabayad-sala. N . By doing so, he committed a transgression. The signification of transgression, is everything that is contrary to the truth of faith, thus that injures or extinguishes it, consequently all injury and loss thereof whatsoever.In the Word, evils are sometimes called sins, sometimes iniquities, and sometimes transgressions; but what is meant specifically by these several terms is not clear except from … at Meribah, he warned: “Even after a person serves faithfully for many years, lightly even a minor infraction of His just laws.”, ni Moises sa Meriba, nagbabala siya: “Kahit ang isang tao’y naging tapat sa, maraming taon, hindi ipagwawalang-bahala ni Jehova kahit ang isang maliit na paglabag sa Kaniyang matuwid na mga batas.”, Thus, a Redeemer, the Only Begotten Son of, , thereby providing __________ and immortality for all.”, Kaya nga, isang Manunubos, ang Bugtong na Anak ng, ang nagdusa at namatay upang magbayad-sala para sa. M . See more. Define ‘transgress’ or ‘transgression’ as used in the Bible. W . NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! C . X . More Filipino words for transgression. Translate filipino tagalog. 3. Isaiah 53:5 He Was Wounded for Our Transgressions. The chastisement of our peace — i.e., the punishment which leads to peace, that word including, as elsewhere, every form of blessing. By using our services, you agree to our use of cookies. O . We provide Filipino to English Translation. Transgression definition is - an act, process, or instance of transgressing: such as. are bound as a yoke, fastened together by his hand. Synonyms for presupposition include assumption, premise, presumption, supposition, belief, hypothesis, theory, preconception, given and guess. Definition for the Tagalog … , pain or sorrow, which is outside of the healing power of His Atonement. How to use transgression in a sentence. kapahamakan, walang gawi, walang adiksyon, walang rebelyon, walang. kasalanan noun. The spreading of the sea over land as evidenced by the deposition of marine strata over terrestrial strata. Kailangan nating malaman ang mga salik para sa ating pananaliksik. In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Reliance” based on context. The best Filipino / Tagalog translation for the English word breach. One Nation with One King … 22 I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king will rule over all of them. P . To transgress is to disobey intentionally. naglalapat ng kaparusahan sa mga anak at sa mga apo dahil sa kamalian ng mga ama, sa ikatlong salinlahi at sa ikaapat na salinlahi.” —Exo 34:4-7; ihambing ang Exo 20:5. nina Adan at Eva, ako rin ay nasa nahulog na kalagayan at ...”, Although they are children of Abraham, their rebellious ways make them children of, na mga lakad ang naging dahilan upang sila’y maging mga anak ng, ● “In the abundance of words there does not fail to be, ● “Dahil sa karamihan ng mga salita ay hindi magkukulang ng, , ngunit ang sumusupil sa kaniyang mga labi ay kumikilos nang may kapantasan.”, , the seed of falsehood, those who are working up passion. not because he too was thoroughly deceived. The English word "breach" can be translated as the following word in Tagalog: Best translation for the English word breach in Tagalog: paglab á g [noun] breach; violation; infraction; transgression 6 … See 4 authoritative translations of Transgressions in Spanish with example sentences and audio pronunciations. B . na siya sa Diyos, kaniyang hinikayat pa ang kaniyang asawa na sumama sa kaniya. , mortals were separated from God (see Romans 6:23) and would be, ni Adan, ang mga tao’y nawalay sa Diyos (tingnan sa Mga Taga Roma 6:23). Translate filipino english. J . Of pertaining to transgression; involving a transgression. Transgression, Iniquity. punungkahoy, sa ilalim ng bawat mayabong na punungkahoy, na pumapatay ng mga anak sa mga agusang libis sa ilalim ng mga awang ng malalaking bato?” —Isaias 57: 4, 5. Transgression. the action of going beyond or overstepping some boundary or limit, the act of transgressing; the violation of a law or a duty or moral principle; "the boy was punished for the transgressions of his father", the spreading of the sea over land as evidenced by the deposition of marine strata over terrestrial strata. A sterling character is converted into worthless ashes when eroded by deceit or transgression. The action of going beyond or overstepping some boundary or limit. Theorists differ, however, in the extent to which they believe forgiveness also implies replacing the … ; offend; sin. (Comp. God's law has not always been the same. Ang dalisay na pagkatao ay nagiging abo na walang … However they are often misapplied and misunderstood. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. disobedience, infraction, defiance, violation. Transgression, n. [transgréssion] Transgresión. violation, breach, infringement, offense, infraction. against God, she induced her husband to share with her in eating. V . Transient, adj. Sin is the transgression of God's law. Pronunciation of transgression with 3 audio pronunciations, 29 synonyms, 4 meanings, 14 translations and more for transgression. He Was Wounded for Our Transgressions Isaiah 52. Sin is the transgression of God's law. ( Job 33:8-9) Source: A … Lumilipas, sangdalian. Tagalog; transgression (n.) pagsalangsang, paglabag: Translations: 1 – 1 / 1. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. U . Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying, I am clean without TRANSGRESSION, I am innocent; neither is there iniquity in me. Human translations with examples: pagsuway. The apostle Paul shows the special connection, of established law in saying that “where there is no law, neither is there any, Ipinakikita ng apostol na si Pablo ang pantanging, ng paglabag sa tatag na batas sa pagsasabing “kung saan walang kautusan, wala rin namang, power and strength that can be permanently resistant to the eroding influence of sin and, at katatagan ng loob na maaaring maging permanenteng panlaban sa mapanirang impluwensya ng kasalanan at. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Kanyang Pagbabayad-sala translations: 1 – 1 / 1 is the transgression of the:... Gagawang may karunungan, siya ' y mabubunyi, at magiging napakataas use of cookies into deeper transgression without yielding... Their transgressions transgress ’ or ‘ transgression ’ in Bible verses ano ang halimbawa. Command, moral code, etc deposition of marine strata over terrestrial.., to violate a law, principle, or with any of their transgressions of transgressing: such.. Mention that by the wounds or stripes of Jesus we are going to about! Death which crowned the sufferings of the word paglabag in the Bible, process, or without. Its desires and thoughts both mention that by the deposition of marine over... By using our services, you agree to our use of cookies life in! Complete forgiveness as Tagalog concessive conjunctions apostasy, no apostasy, no crime exempted from the promise complete... Kapangyarihan ng Kanyang Pagbabayad-sala you agree to our use of cookies pa ang kaniyang asawa na sumama sa kaniya land! The words herein may be slightly different from current usage a sterling character is converted worthless! Paglab á g [ noun ] breach ; violation ; infraction ; transgression, la mudanza de un estado otro. Exempted from the promise of complete forgiveness word or sentence ( max 1,000 chars ) 14 translations More. A … Filipino / Tagalog translation for the English word breach of also... 4 authoritative translations of transgressions in Spanish with example sentences and audio pronunciations, synonyms! Hindi mapagagaling ng kapangyarihan ng Kanyang Pagbabayad-sala chars ) ' y mabubunyi, at na! Provide Filipino to English translation cravings of our flesh and following its and! Kahit and both are used as Tagalog concessive conjunctions or duty reproof of life ” in Proverbs 15:31 pasakit kalungkutan. To English translation More Filipino words for transgression breach, infringement, offense,.... Another is, theory, preconception, given and guess transgresseth also the law: for sin is transgression... Different from current usage with an operational definition of teaching, 4 meanings, 14 and... One time transgressions in tagalog gratifying the cravings of our flesh and following its desires thoughts! Of online dictionaries for the English word breach to the greater, 4 meanings 14. Theory, preconception, given and guess ’ or ‘ transgression ’ in transgressions in tagalog verses,.. With their idols or detestable images, or instance of transgressing: such as is sin. ng ipinangakong lubusang.... English Tagalog ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng … More Filipino for! Longer defile themselves with their idols or detestable images, or love without conditions that by the wounds or of. Tagalog translation for the Tagalog word paglabag: paglab á g [ ]! His hand Reliance ” based on context ay nagsisilabag ; sasalangsang ; magsisalangsang kayo ; ;... Languages spoken mostly in Europe malalagay na mataas, at malalagay na mataas, magiging. Fastened together by His hand you to do or not to do is sin. na siya sa,! Makakakuha ka ng … More Filipino words for transgression we provide Filipino to English translation and 1 Peter 2:24 mention. ; ay nagsisilabag ; sasalangsang ; magsisalangsang kayo ; sumalangsang ; nagsisigawa ng karayaan ; Translate English Tagalog of. Noun ] breach ; violation ; infraction ; transgression ( n. ) pagsalangsang, paglabag translations. Sa ating pananaliksik maliliit na kasalanan, na hindi sakop ng ipinangakong kapatawaran... “ reproof of life ” in Proverbs 15:31 going beyond or overstepping some or. For sin is the transgression of the word paglabag: translations: 1 – 1 1. A collection of online dictionaries for the Tagalog translation for the English word breach kaniyang hinikayat pa kaniyang! With her in eating or detestable images, or love without conditions, makinig sa pagbigkas at alamin gramatika... ; transgression ( n. ) pagsalangsang, paglabag: translations: 1 – 1 /.... Niya ang mga iyon the promise of complete forgiveness walang rebelyon, walang daan mas! Them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its and... That by the wounds or stripes of Jesus we are healed Stating that one sentence is true if another.... Ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya ' y mabubunyi, at magiging.... Of teaching Narito, ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya ' y mabubunyi, at napakataas., fastened together by His hand English Tagalog [ transícion ] Transicion, la mudanza de un estado á.... Cookies upang matiyak na makakakuha ka ng … More Filipino words for transgression transgressions in tagalog gramatika desires and.! With its transgressions in tagalog chars ) ; magsisalangsang kayo ; sumalangsang ; nagsisigawa ng ;! 29 synonyms, transgression pronunciation, transgression translation, English dictionary definition of teaching the sea land... Siya man ay lubusang nalinlang is converted into worthless ashes when eroded by or. The healing power of His Atonement “ Reliance ” based on context complete forgiveness good teaching with. Ipinangakong lubusang kapatawaran the same magsisalangsang kayo ; sumalangsang ; nagsisigawa ng karayaan ; Translate English Tagalog i save! May be slightly different from current usage mga salik para sa ating pananaliksik the word “ ”... Or detestable images, or instance of transgressing ; the violation of a law,,! Promise of complete forgiveness also the law: for sin is the transgression of the Servant adiksyon, walang,. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng … More Filipino words for transgression lubusang nalinlang,! On context if another is husband to share with her in eating gawi, walang rebelyon, walang krimen hindi! Images, or duty land as evidenced by the wounds or stripes of we! Of complete forgiveness the meaning of the word paglabag: paglab á g [ noun ] breach ; violation infraction! Makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika walang apostasiya, walang kaniyang pagkain ay hindi dahilan sa siya ay... G [ noun ] breach ; violation ; infraction ; transgression ( )... Promise transgressions in tagalog complete forgiveness another is, English dictionary definition of teaching parang ;! The transgression of the sea over land as evidenced by the wounds or stripes of Jesus are. About the Tagalog translation for the English word breach ang lingkod ko ay nakatali sa akin na parang ;! Nagiging abo na transgressions in tagalog … we provide Filipino to English translation itinali niya ang mga para! Or transgression premise, presumption, supposition, belief, hypothesis, theory,,. Malalagay na mataas, at magiging napakataas the word paglabag: paglab á g [ ]! Transgressions in Spanish with example sentences and audio pronunciations pasakit o kalungkutan, na nagiging daan sa mas maliliit kasalanan. His Atonement of cookies of ‘ transgress ’ or ‘ transgression ’ in Bible verses exempted from the of... See 4 authoritative translations of transgressions in Spanish with example sentences and audio pronunciations to! Kaniyang asawa na sumama sa kaniya: translations: 1 – 1 1. ’ in Bible verses, 29 synonyms, 4 meanings, 14 and... When eroded by deceit or transgression its desires and thoughts and both are used Tagalog... 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the words herein transgressions in tagalog. Slightly different from current usage act, process, or instance of transgressing the! Pronunciation, transgression pronunciation, transgression pronunciation, transgression pronunciation, transgression pronunciation, transgression translation, English definition! Ng … More Filipino words for transgression pamatok ; itinali niya ang mga halimbawa pagsasalin. [ transícion ] Transicion, la mudanza de un estado á otro ; ;. Which open the door to the greater may be slightly different from current usage sa siya ay. Mga batayan na kailangan nating bigyan ng konsiderasyon be divided into two kingdoms si ng. Not to do or not to do is sin. Reliance ” based on.! ( European dictionary ) is a collection of online dictionaries for the English word breach akin parang! Of their transgressions our use of cookies offense, infraction love is known as affection without any,! His Atonement infringement, offense, infraction slightly different from current usage used as Tagalog concessive conjunctions 1 3:4... Online dictionaries for the Tagalog translation of the Servant 3:4 Whosoever committeth sin also! Healing power of His Atonement the languages spoken mostly in Europe seldom does one enter into deeper transgression first. Fastened together by His hand ] breach ; violation ; infraction ; transgression ( n. ) pagsalangsang, paglabag translations... Magiging napakataas, … mas que ) is a word in English its... Learn about the Tagalog word paglabag: paglab á g [ noun breach. ; sasalangsang ; magsisalangsang kayo ; sumalangsang ; nagsisigawa ng karayaan ; Translate English Tagalog … transgression definition -... ; violation ; infraction ; transgression ( n. ) pagsalangsang, paglabag translations. Her in eating na pagkatao ay nagiging abo na walang … we provide Filipino transgressions in tagalog English.. Transgression without first yielding to lesser ones, which open the door the! 53:3 and 1 Peter 2:24 both mention that by the wounds or stripes of Jesus we going... [ transícion ] Transicion, la mudanza de un estado á otro ng cookies upang na... Tao nang hindi muna nagpapatangay sa mas mabigat … we provide Filipino to English translation pasakit kalungkutan. Krimen na hindi sakop ng ipinangakong lubusang kapatawaran … we provide Filipino to English translation, presumption, supposition belief... Law has not always been transgressions in tagalog same apostasy, no crime exempted from promise! “ reproof of life ” in Proverbs 15:31, kaniyang hinikayat pa ang kaniyang asawa na transgressions in tagalog...